ZEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO-RATOWNICZY

 

9. 

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

STRZALKA_10 SPIS TREŚCI

 

 

PODCZAS DŁUGOTRWAŁYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH SŁUŻBY ZAPEWNIAJĄ ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE WE WŁASNYM ZAKRESIE W POROZUMIENIU Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI (SZCZEBLA GMINNEGO I POWIATOWEGO), NATOMIAST CAŁOŚĆ KOSZTÓW W TYM ZAKRESIE PONOSI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY W RUDNEJ.

 

SIŁY WCHODZĄCE W SKŁAD WOJEWÓDZKIEGO ODWODU OPERACYJNEGO DOLNOŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP WE WROCŁAWIU SĄ PRZYGOTOWANE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH PRZEZ OKRES 12 GODZIN BEZ DODATKOWEGO ZAPROWIANTOWANIA.

 

PONADTO ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE DŁUGOTRWAŁYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO ORGANIZOWANE JEST NA BAZIE KOMPANII SPECJALNEJ LOGISTYCZNEJ COO „LUBAŃ”, KTÓRA DYSPONUJE:

- 130 MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI W NAMIOTACH,

- STACJĄ UZDATNIANIA WODY.